เมอร์ซี่ สเปรย์ตะไคร้หอม Citronella Mosquito Repellent Spray

 สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ